Sunstone Systems AB
Barnhusgatan 14, 10 tr
111 23 Stockholm
Tel: 08 - 545 221 00
info@sunstone.se


Historia

Sunstone grundades 1994 av Per Stenborg och Anders Sundström och företaget hade från början sitt kontor i Solna. Verksamheten var fokuserad kring en kommersiell fritextdatabas med mycket kraftfull sökfunktionalitet, som Sunstone var återförsäljare av. Många av de lösningar för söksystem, arkiv, ärendehantering och diarium som Sunstone levererat använder denna produkt som sökmotor.

Sunstones förste anställde var Fredrik Alderin, som började på företaget 1996. Under åren innan millenieskiftet tillkom flera anställda och i slutet av 1999 flyttade Sunstone till sitt nuvarande kontor i Folkets Hus-byggnaden vid Norra Bantorget i centrala Stockholm.

Företaget specialiserade sig på en nisch med sökning och avancerad informationshantering och utvecklade skräddarsydda lösningar för kunder med informationsintensiva verksamheter och höga krav på funktionalitet inklusive fritextsökning, effektivt verksamhetsstöd och stabil drift. Utöver produkter erbjöds kvalificerade konsulttjänster för alla faser i införandet av ett nytt system. Kunderna fanns företrädesvis inom mediebranschen och inom offentlig sektor. Våra projekt kännetecknades av ett mycket nära och långvarigt samarbete med kunden och en stegvis utveckling av funktionalitet med kontinuerlig feedback och justering. Sunstones arbetssätt var agilt långt innan detta begrepp blev populärt.

En bit in på 2000-talet breddades Sunstones verksamhet till att omfatta arbete med fler produkter och med uppdrag inom ett något vidare fält. En av våra kunder förde oss in på området Digital Asset Management och sedan 2007 är vi partner med företaget Canto och återförsäljare av deras produkt Cumulus. Våra konsulter medverkade i stora utvecklingsprojekt med bemanning från flera håll.

Idag arbetar Sunstone, utöver Cumulus som vi själva säljer, med en lång rad olika open source och proprietära produkter som våra kunder använder. Vi har ett aktivt och framgångsrikt samarbete med andra konsultföretag. Kundkretsen innehåller fortfarande medieföretag och statliga myndigheter, men även företag inom andra områden. Vårt fokus ligger fortsatt på att leverera kvalificerade konsulttjänster i nära och långa kundrelationer.