Sunstone Systems AB
Barnhusgatan 14, 10 tr
111 23 Stockholm
Tel: 08 - 545 221 00
info@sunstone.se


Vision

Sunstone erbjuder våra kunder kvalificerade tjänster av kompetenta, erfarna och engagerade konsulter som kan kombinera ett brett och djupt teknikkunnande med förmåga och vilja att förstå respektive kunds verksamhet. Detta gör det möjligt för oss att leverera lösningar av hög kvalitet som är väl anpassade efter varje kunds unika behov. Vi ska finnas till hands för våra kunder i alla delar av processen med att specificera, utveckla och förvalta de lösningar vi levererar.

Vår verksamhet är beroende av att vi har nöjda och entusiastiska medarbetare. Sunstone erbjuder våra anställda intressanta uppdrag, en god och uppmuntrande arbetsmiljö samt en personlig utveckling i arbetet genom varierade uppgifter och successivt utökat ansvar, med lämpligt stöd från kollegor. Vi stimulerar våra anställda att engagera sig i Sunstones framgång och vi visar dem uppskattning för det.

Sunstone har ett gott samarbete med våra partners, IT-branschen och utbildningsväsendet. Genom nära och förtroendefulla relationer med såväl produktleverantörer som andra konsultföretag åstadkommer vi större saker än vi klarar av var för sig. Vi engagerar oss aktivt i föreningen IT&Telekomföretagen för såväl vår egen som branschens nytta. Kontakter med utbildningsväsendet på flera nivåer ger studerande en inblick i den professionella IT-världen och Sunstone möjlighet att knyta värdefulla kontakter för framtida rekrytering.