Kunder

Boverket

Sunstone har moderniserat Boverkets befintliga lösning för diarieföring med system baserat på Livelink Discovery Server och den senaste versionen av Sunstone/Ärende, utvecklad för Microsofts .Net-plattform. Det nya diariesystemet är integrerat med ett dokumentarkiv för de handlingar som hör till ärendena.

En Windows-klient med Sunstone/Ärende används av registratorer, enhetssekreterare och projektadminstratörer för registrering och redigering av diarieförda ärenden, medan ett internt tillgängligt webbgränssnitt används av handläggare för sökning och enklare redigering. Dessa delar lanserades i juni 2006. Ett publikt tillgängligt webbgränssnitt för sökning bland valda delar av informationen i Boverkets diarium lanserades på Boverkets webbplats under hösten 2006. Webbgränssnitten är baserade på JSPAnswer. Under 2007 utvecklades och driftsattes en Web Service för program-till-program-koppling mot diariesystemet.