Sunstone Systems AB
Barnhusgatan 14, 10 tr
111 23 Stockholm
Tel: 08 - 545 221 00
info@sunstone.se


Notera datumet: Cumulus-dag 27 maj
2014-02-24
Sunstone och Canto arrangerar tisdag den 27 maj 2014 en eftermiddag med information om Cumulus och dess tillämpningar inom Digital Asset Management. Platsen är Norra Latins konferenscenter i Stockholm. Dagen kommer att innehålla bland annat produktnyheter och konkreta exempel på användning av Cumulus.

Fullständig inbjudan kommer att skickas ut senare, men notera gärna datumet i din kalender redan nu.

Årets Cumulus-dag blir den fjärde i ordningen och Sunstone ser fram emot att hälsa såväl kunder som andra intresserade välkomna.