Sunstone Systems AB
Barnhusgatan 14, 10 tr
111 23 Stockholm
Tel: 08 - 545 221 00
info@sunstone.se


Inbjudan till Cumulus-dag i Stockholm den 27 maj
2014-04-11
Sunstone och Canto arrangerar tisdag den 27 maj 2014 en eftermiddag med information om Cumulus och dess tillämpningar inom Digital Asset Management. Platsen är Norra Latins konferenscenter i Stockholm och tiden kl 13.00 - 17.00. Alla som vill bekanta sig med eller hålla sig uppdaterade om Cumulus är hjärtligt välkomna!

I arrangemanget medverkar representanter för Canto, som äger och utvecklar produkten. Cantos presentationer hålls på engelska.

Innehåll:
  •     Nyheter om Canto och Cumulus
  •     Demonstration av nya funktioner i Cumulus
  •     Visning av Cumulus Video Cloud
  •     Exempel på kundtillämpningar
  •     Frågor och svar
Anmäl dig till Rikard Johansson på Sunstone. Sista anmälningsdag är tisdag 20 maj 2014.