Sunstone Systems AB
Barnhusgatan 14, 10 tr
111 23 Stockholm
Tel: 08 - 545 221 00
info@sunstone.se


Cumulus version 9.1 lanserad
2014-05-12
Canto lanserar idag version 9.1 av Cumulus, med nya funktioner för såväl användare som administratörer. Exempel på nyheter i Cumulus 9.1 är:
  • en förbättrad integration med Adobes produkter med hjälp av en adapter för Adobe Drive, som gör det möjligt att leta upp och använda filer i Cumulus från applikationer som Photoshop och Indesign
  • parallellisering av indexering av Cumulus-kataloger för att bättre utnyttja servrar med multipla processorer och göra såväl katalogisering som uppdatering snabbare
  • ytterligare förbättrad flexibilitet för visning av information i poster, med möjlighet att visa viss information endast om postens innehåll uppfyller specifika kriterier
  • uppdaterad grafisk utformning av Cumulus Client

Alla kunder med gällande uppgraderingsavtal för Cumulus kan uppgradera till version 9.1 utan extra kostnad. Sunstone är certifierade på Cumulus och står till förfogande för att demonstrera produkten.

Läs mer om nyheter i Cumulus version 9.1