Sunstone Systems AB
Barnhusgatan 14, 10 tr
111 23 Stockholm
Tel: 08 - 545 221 00
info@sunstone.se


Myndigheter gör sig redo för e-pliktleveranser
2015-03-27
Sedan den 1 juli 2012 finns en lag om pliktleverans av elektroniskt material. Efter en tid med vissa övergångsbestämmelser gäller lagen fullt ut för elektroniskt material som tillgängliggörs efter den 31 december 2014.

Kungliga Biblioteket (KB) är den myndighet som tar emot pliktleveranser. KB tar fram och publicerar specifikationer och instruktioner för vilket material som ska levereras, vilken information (s k metadata) om materialet som ska följa med och vilka leveranssätt som kan användas.

KB arrangerade 2015-03-25 en välbesökt informationsträff med fokus på tekniska frågor kring e-pliktleveranser för myndigheter. Det finns ett stort intresse för frågan bland myndigheterna, samtidigt som det varierar väldigt i hur långt de kommit i sitt arbete för att uppfylla lagens krav.

Varje organisation som omfattas av e-pliktlagen behöver ta ställning till hur dess pliktleveranser ska genomföras. Sunstone kan hjälpa till att utreda förutsättningar, föreslå lämpligt tillvägagångssätt och även implementera tekniska lösningar. Våra konsulter har stor erfarenhet av de frågor som aktualiseras när e-pliktleveranser ska genomföras och har dessutom detaljkunskaper om de specifika leveransformat och leveranssätt som KB anvisar.

Du är välkommen att kontakta Sunstone om din organisation behöver stöd i sin hantering av e-pliktleveranser.