Sunstone Systems AB
Barnhusgatan 14, 10 tr
111 23 Stockholm
Tel: 08 - 545 221 00
info@sunstone.se


Cumulus version 10 lanserad
2015-07-21
Canto lanserar idag version 10 av DAM-systemet Cumulus. Exempel på nyheter är:
  • Ett nytt webbgränssnitt för publicering av filer, med alla nödvändiga funktioner för sökning och nedladdning. Gränssnittet, med namnet Portals, har en responsiv design, så att det anpassar sig efter användarens skärmstorlek, vilket gör det användbart på såväl dator som surfplatta och mobiltelefon. Utseendet är modernt och kan anpassas grafiskt efter kundens profil.
  • En ny mobilapp för iOS med funktioner för uppladdning och redigering liksom sökning och nedladdning. Appen går att anpassa så att varje kund kan använda sitt varumärke och sin grafiska profil i gränssnittet.
  • Förbättring av Canto Integration Platform (CIP) för utökad funktionalitet och högre säkerhet samt enklare användning med hjälp av bättre dokumentation. Konfiguration av CIP har lagts till i Cumulus grafiska administrationsgränssnitt.
  • Fler inställningsmöjligheter i Cumulus Web Client.
  • Förbättring av konfigurationsgränssnittet för inbyggda status-baserade arbetsflöden i Cumulus
Alla kunder med gällande uppgraderingsavtal för Cumulus kan uppgradera till version 10 utan extra kostnad. Sunstone är certifierade på Cumulus och står till förfogande för att demonstrera produkten.

Läs mer om nyheter i Cumulus version 10