Sunstone Systems AB
Barnhusgatan 14, 10 tr
111 23 Stockholm
Tel: 08 - 545 221 00
info@sunstone.se


Cumulus version 10.1 lanserad
2016-01-13
Canto lanserar idag version 10.1 av DAM-systemet Cumulus. Exempel på nyheter är:
  • InDesign Client som är en kraftfull ny integration mellan Cumulus och InDesign, vilken gör det möjligt att direkt från InDesigns användargränssnitt arbeta med material katalogiserat i Cumulus. Du kan exempelvis söka efter bilder i Cumulus, dra-och-släppa dem i InDesign och versionshantera ditt dokument, helt inifrån InDesign. Du kan också ladda upp InDesign-dokument till Cumulus och låta Cumulus automatiskt katalogisera alla sidor och länkade bilder.
  • Utökade möjligheter för sökning och filtrering i Cumulus Portals.
  • Förbättring av säkerhet och användarvänlighet i Cumulus Web Client.
Alla kunder med gällande uppgraderingsavtal för Cumulus kan uppgradera till version 10.1 utan extra kostnad. Sunstone är certifierade på Cumulus och står till förfogande för att demonstrera produkten.

Du kan också anmäla dig till ett kostnadsfritt webinar med Canto den 10 februari som visar nyheterna i Cumulus 10.1.