Sunstone Systems AB
Barnhusgatan 14, 10 tr
111 23 Stockholm
Tel: 08 - 545 221 00
info@sunstone.se


Cumulus version 10.2 lanserad
2016-09-09
Canto har just lanserat version 10.2 av DAM-systemet Cumulus. Exempel på nyheter är:
  • Media Delivery Cloud, som med hjälp av Amazon Web Services gör det möjligt att länka från andra system, exempelvis för webbpublicering, e-handel och produktinformation, till filer som är katalogiserade i Cumulus. Det innebär att inga kopior behöver lagras i olika system och att det blir enkelt att se till att alla anknutna system direkt får tillgång till en uppdaterad version av en bild. En annan stor fördel är att filer kan laddas ned snabbt till slutanvändarnas applikationer via Amazons kraftfulla Content Delivery Network (CDN). Bilder kan också processas on-the-fly innan de levereras, med exempelvis konvertering och vattenmärkning.
  • Större möjligheter att arbeta med kollektioner i Cumulus Portals, inklusive att skicka länkar till dem.
  • Möjlighet att använda metadatastämplar i InDesign Client, vilket effektiviserar arbetet med att ange metadata för de filer som produceras med InDesign och katalogiseras i Cumulus.
Alla kunder med gällande uppgraderingsavtal för Cumulus kan uppgradera till version 10.2 utan extra kostnad. Sunstone är certifierade på Cumulus och står till förfogande för att demonstrera produkten.

Läs mer om nyheterna i Cumulus 10.2.