Sunstone Systems AB
Barnhusgatan 14, 10 tr
111 23 Stockholm
Tel: 08 - 545 221 00
info@sunstone.se


Sommarjobbare hos Sunstone
2017-07-10
Under sommaren 2017 kommer Amir, som läser till civilingenjör i Informationsteknik på KTH, att arbeta på Sunstone, där han ska genomföra uppgifter med huvudsakligen programmering, som kommer till nytta för våra kunder. 

Vi uppskattar möjligheten att ha Amir hos oss och ser det också som ett bra tillfälle för honom att börja lära sig vad det innebär att arbeta som professionell systemutvecklare.