Sunstone Systems AB
Barnhusgatan 14, 10 tr
111 23 Stockholm
Tel: 08 - 545 221 00
info@sunstone.se


Sommarjobbsteam hos Sunstone även 2019
2019-05-28
Sunstone fortsätter med konceptet "sommarjobbsteam", som vi provade första gången 2018 och som gav mycket positiva erfarenheter. I år utökar vi såväl antalet sommarjobbare som längden på arbetet.

Sommaren 2019 kommer fyra teknologer från KTH, som läser till civilingenjör i Teknisk Fysik respektive Datateknik, att arbeta på Sunstone. De kommer att utgöra ett team som använder agila metoder, under ledning och med stöd av Sunstones konsulter. Arbetsuppgifterna kommer huvudsakligen att bestå i programmering och resultatet kommer att användas i kundprojekt. 

För Sunstone är möjligheten att knyta kontakter med talangfulla unga personer och låta dem utföra konkret programmeringsarbete en viktig del i vår rekryteringsstrategi. De som arbetar i teamet får värdefull erfarenhet av och insikt i hur det är att arbeta som professionella systemutvecklare, genom att angripa verklighetsanknutna uppgifter med samma verktyg och metoder som Sunstones konsulter gör.