Sunstone Systems AB
Barnhusgatan 14, 10 tr
111 23 Stockholm
Tel: 08 - 545 221 00
info@sunstone.se


Sunstone Student Dojo
Prova på programmering som i arbetslivet
Lär känna IT-konsultens verktyg och metoder
Samarbeta i projektform med studenter och IT-proffs
Ha roligt!

Sunstone arrangerar Student Dojo, en kvällsaktivitet med ambitionen att  ge KTH-teknologer som är intresserade av en framtid som professionella systemutvecklare möjlighet att prova programmering i projektform, under förhållanden som liknar dem i arbetslivet. Vi ser det också som ett bra sätt att få kontakt med personer som vill jobba hos oss under sommarlov eller parallellt med studier, exjobba eller på sikt bli anställda som konsulter.

Programmeringsprojektet genomförs under ett par månader under våren 2018, där vi träffas ett antal gånger på kvällstid på Sunstones kontor i centrala Stockholm. Visst hemarbete behövs mellan varje tillfälle. I projektet används verktyg och metoder som är vanliga i arbetslivet idag. Deltagarna kommer att delas in i grupper om två personer och genomföra olika deluppgifter i projektet, under ledning av och med stöd från Sunstones personal.

För att vara med på aktiviteten behöver du ha grundläggande kunskaper i Java och en egen dator, med Java installerat, som du tar med när vi träffas hos Sunstone. Du behöver också tillgång till Internet för att göra arbete mellan träffarna. Vidare behöver du ha tid till förfogande vid sidan av dina studier för att genomföra aktiviteten. Vi kommer att träffas under ca två - fyra timmar vid sex tillfällen, med en till två veckors mellanrum. Vi bedömer att du behöver lägga ned sammanlagt omkring 30 timmar av eget arbete mellan träffarna.

Det första tillfället är måndag 5 mars kl 18:00 och det andra tillfället tisdag 20 mars kl 18:00. Efterföljande tillfällen planeras tillsammans med deltagarna. Vid varje tillfälle serveras enklare mat och dryck.

Om du vill vara med behöver vi ha din anmälan senast fredag 16 februari 2018, med e-post till rikard.johansson@sunstone.se. Meddela oss vilken utbildning och årskurs du går och berätta vilka kunskaper i Java du har. Antalet platser är begränsat. Ifall det är fler som anmäler sig än vi har möjlighet att ta emot kommer Sunstone att göra ett urval.