Sunstone Systems AB
Barnhusgatan 14, 10 tr
111 23 Stockholm
Tel: 08 - 545 221 00
info@sunstone.se


Förvaltning

De lösningar som Sunstone levererar används i allmänhet under lång tid av våra kunder. Vi är med och hjälper kunderna att förvalta sina lösningar, bland annat genom att erbjuda support på applikationer (vanligtvis sköts infrastruktur och drift av kunden eller annan leverantör) och rådgivning om hur lösningarna används på bästa sätt.

För att fortsätta vara till stöd och nytta behöver kundernas lösningar anpassas efter förändrade behov och förutsättningar. Sunstones konsulter hjälper kunderna att analysera sin situation och stöder deras arbete med att bestämma hur lösningarna bör förändras. Ofta sker förändringarna i form av mer eller mindre kontinuerlig vidareutveckling där funktionalitet tillförs i små portioner, drivet av vad som är viktigast i ett kort perspektiv. Ibland blir det frågan om större kompletteringar som blir egna utvecklingsprojekt.

Vi erbjuder kunderna kontakt med den eller de konsulter som utvecklat respektive kunds lösning och väl känner till förhållandena just där, så att support och rådgivning blir effektiv. Tack vare Sunstones låga personalomsättning är det inte ovanligt att våra konsulter ger stöd i förvaltning under många år, medan kundens systemägare och användare varierar över tiden. Denna kontinuitet och kännedom om som såväl ursprungliga som förändrade behov är av stort värde för våra kunder.