Sunstone Systems AB
Barnhusgatan 14, 10 tr
111 23 Stockholm
Tel: 08 - 545 221 00
info@sunstone.se


Integration

Dagens IT-miljöer är komplexa och för att kunna leverera funktionalitet som motsvarar användarnas behov och förväntningar måste ofta flera system samverka. Uppgiften att integrera system blir en alltmer betydelsefull del av de uppdrag vi får och vår förmåga att göra det är en viktig framgångsfaktor för Sunstone. Vi har arbetat med integration under många år i en mängd olika miljöer och har stor erfarenhet av metoder och verktyg för det.

Våra uppdrag har innefattat enkla saker, som att hämta information från ett system till ett annat, till verkligt avancerade applikationer, där många system vart och ett bidrar med specifika delar i komplexa och verksamhetskritiska arbetsflöden.

Att integrera system till en värdefull helhet för kunden ställer stora krav på konsultens förmåga att på djupet förstå kundens verksamhet, vad det är som är viktigt och värdeskapade och hur man kan effektivisera arbetsflöden genom rätt systemstöd. Det är våra konsulter erkänt duktiga på. Baserat på lång erfarenhet inom vår nisch får de snabbt en förståelse för hur kundens verksamhet fungerar och börjar ställa de rätta frågorna, för att sedan föreslå en lämplig lösning och vara med och implementera den.