Sunstone Systems AB
Barnhusgatan 14, 10 tr
111 23 Stockholm
Tel: 08 - 545 221 00
info@sunstone.se


Utveckling

Sunstones konsulter har lång erfarenhet av systemutveckling i bred bemärkelse. De behärskar många olika programspråk, systemmiljöer och utvecklingsverktyg. I dag ligger tyngdpunkten på utveckling i Java, men vi använder aktivt fler andra språk som C#, Perl, JavaScript, HTML inklusive CSS, XML med XSLT, etc.

Utveckling gäller framförallt program för funktionalitet i back end och för interaktion mellan system, men vi utvecklar även för front end. Omfånget på utvecklingsuppdragen sträcker sig från några timmar för små komponenter för väldigt specifika ändamål, till stora utvecklingsprojekt med flera olika utvecklare som arbetar tillsammans.

I dagens systemutveckling är förmågan att på ett effektivt sätt använda ramverk, verktyg och metoder lika viktig som kunskap om programspråk. Sunstones konsulter har vana att använda moderna verktyg för att skriva, versionshantera, paketera, testa, driftsätta och köra programkod.

Vi har tillämpat agila metoder under hela Sunstones historia, långt innan dessa blev ett begrepp. Vi utför våra utvecklingsuppdrag i mycket nära kontakt med kunderna och tar fram prototyper och successivt mer förfinade system, som kunderna får testa och lämna synpunkter på. Kunderna styr prioriteringen av vilka funktioner som måste vara implementerade inför driftsättning och vilka som kan levereras vid ett senare tillfälle.

Sunstones utvecklingsuppdrag innehåller ofta inslag av kravanalys, systemarkitektur och teknisk projektledning och våra konsulter kan arbeta med alla dessa uppgifter. De är vana att bidra på flera olika fronter i projekt och att göra det i nära samarbete med kunden.