Sunstone Summer Team

Sunstone arrangerar sommarjobb för 3-4 teknologer, vilka bildar ett utvecklingsteam som med professionella verktyg och metoder tillsammans under sommaren löser en större programmeringsuppgift, baserad på ett verkligt kundbehov. Arbetet genomförs med handledning, stöd och styrning av Sunstones konsulter, men teamet har självständigt ansvar för att planera arbetet, fördela arbetsuppgifter samt hjälpa och stötta varandra. Sommarjobbet börjar normalt i mitten av juni och pågår vanligen i åtta veckor, med möjlighet till viss ledighet under tiden.

Sunstone Summer Team 2023 är klara med sitt arbete och har gjort en mycket förtjänstfull insats. Om du är intresserad av att söka till Summer Team 2024 kan du förbereda CV och personligt brev  inför att rekryteringen startar under kommande vinter. Ifall du har några frågor är du välkommen att kontakta Rikard Johansson, rikard.johansson@sunstone.se.

Du kan läsa om teamen som sommarjobbade hos Sunstone 2020, 2021, 2022 och 2023 på LinkedIn