Sunstone Summer Team

Sunstone arrangerar sommarjobb för 3-4 teknologer, vilka bildar ett utvecklingsteam som med professionella verktyg och metoder tillsammans under sommaren löser en större programmeringsuppgift, baserad på ett verkligt kundbehov. Arbetet genomförs med handledning, stöd och styrning av Sunstones konsulter, men teamet har självständigt ansvar för att planera arbetet, fördela arbetsuppgifter samt hjälpa och stötta varandra. Sommarjobbet börjar normalt i mitten av juni och pågår vanligen i åtta veckor, med möjlighet till viss ledighet under tiden.

Rekryteringen till Sunstone Summer Team 2022 är avslutad och teamet är fulltaligt. Sunstone räknar med att organisera ett team även sommaren 2023 och att under vintern 2022-2023 börja med rekrytering till det. Information om rekryteringen kommer att ges här på Sunstones webbplats. Ifall du har frågor eller vill anmäla ditt intresse är du välkommen att kontakta Rikard Johansson, rikard.johansson@sunstone.se.

Du kan läsa om teamen som sommarjobbade hos Sunstone 2020 och 2021 på LinkedIn.