Sunstone Summer Team

Sunstone arrangerar sommarjobb för 3-4 teknologer, vilka bildar ett utvecklingsteam som med professionella verktyg och metoder tillsammans under sommaren löser en större programmeringsuppgift, baserad på ett verkligt kundbehov. Arbetet genomförs med handledning, stöd och styrning av Sunstones konsulter, men teamet har självständigt ansvar för att planera arbetet, fördela arbetsuppgifter samt hjälpa och stötta varandra. Sommarjobbet börjar normalt i mitten av juni och pågår vanligen i åtta veckor, med möjlighet till viss ledighet under tiden.

Är du intresserad av att vara med i Sunstone Summer Team 2022? Ansök med CV och personligt brev där du beskriver dina kunskaper inom programmering och datateknik samt dina framtidsplaner till Rikard Johansson, rikard.johansson@sunstone.se, senast 2022-02-19.

Du kan läsa om teamen som sommarjobbade hos Sunstone 2020 och 2021 på LinkedIn.