Summer Team 2021

Sunstone arrangerar sommarjobb för 3-4 teknologer, vilka bildar ett utvecklingsteam som med professionella verktyg och metoder tillsammans under sommaren löser en större programmeringsuppgift, baserad på ett verkligt kundbehov. Arbetet genomförs med handledning, stöd och styrning av Sunstones konsulter, men teamet har självständigt ansvar för att planera arbetet, fördela arbetsuppgifter samt hjälpa och stötta varandra. Sommarjobbet börjar normalt i juni och pågår vanligen i åtta veckor, med möjlighet till viss ledighet under tiden.

Vi tar emot ansökningar till Sunstone Summer Team 2021 till och med 2021-02-19. Vänligen skicka ditt CV och ett personligt brev där du berättar kortfattat om din bakgrund, dina kunskaper och erfarenheter inom programmering och annan datateknik samt dina framtidsplaner till Rikard Johansson, e-post: rikard.johansson@sunstone.se.

Du kan läsa om teamet som sommarjobbade hos Sunstone 2020 på LinkedIn.