Sunstone Summer Team

Sunstone arrangerar sommarjobb för 3-4 teknologer, vilka bildar ett utvecklingsteam som med professionella verktyg och metoder tillsammans under sommaren löser en större programmeringsuppgift, baserad på ett verkligt kundbehov. Arbetet genomförs med handledning, stöd och styrning av Sunstones konsulter, men teamet har självständigt ansvar för att planera arbetet, fördela arbetsuppgifter samt hjälpa och stötta varandra. Sommarjobbet börjar normalt i juni och pågår vanligen i åtta veckor, med möjlighet till viss ledighet under tiden.

Sunstone Summer Team 2021 har genomfört och avslutat sitt arbete med mycket gott resultat. Kunden är nöjd och Sunstone tackar teamets medlemmar för deras insats!

Du kan läsa om teamen som sommarjobbade hos Sunstone 2020 och 2021 på LinkedIn.

Är du intresserad av att vara med i Sunstone Summer Team 2022? Håll utkik på Sunstones webbplats och på LinkedIn under kommande höst och vinter.