Sunstone Summer Team

Sunstone arrangerar sommarjobb för 3-4 teknologer, vilka bildar ett utvecklingsteam som med professionella verktyg och metoder tillsammans under sommaren löser en större programmeringsuppgift, baserad på ett verkligt kundbehov. Arbetet genomförs med handledning, stöd och styrning av Sunstones konsulter, men teamet har självständigt ansvar för att planera arbetet, fördela arbetsuppgifter samt hjälpa och stötta varandra. Sommarjobbet börjar normalt i mitten av juni och pågår vanligen i åtta veckor, med möjlighet till viss ledighet under tiden.

Rekrytering till Sunstone Summer Team 2023 pågår och ansökan med CV och personligt brev skickas med e-post till Rikard Johansson, rikard.johansson@sunstone.se, senast 2023-02-17.

Du kan läsa om teamen som sommarjobbade hos Sunstone 2020, 2021 och 2022 på LinkedIn.