Vision

Sunstone erbjuder våra kunder kvalificerade tjänster av kompetenta, erfarna och engagerade konsulter som kan kombinera ett brett och djupt teknikkunnande med förmåga och vilja att förstå respektive kunds verksamhet. Detta gör det möjligt för oss att leverera lösningar av hög kvalitet som är väl anpassade efter varje kunds unika behov. Vi finns till hands för våra kunder i alla delar av processen med att specificera, utveckla och förvalta de lösningar vi levererar. Sunstone har nära och långsiktiga samarbeten med våra kunder och är en partner för kontinuerlig utveckling snarare än leverantör av enstaka system och konsultinsatser.

Vår verksamhet är framgångsrik tack vare nöjda och entusiastiska medarbetare. Sunstone erbjuder våra anställda intressanta uppdrag, en god och uppmuntrande arbetsmiljö samt bra balans mellan arbetsliv och privatliv. De har personlig utveckling i arbetet genom varierade uppgifter, successivt utökat ansvar och stöd från kollegor. Vi stimulerar våra anställda att engagera sig i Sunstones framgång och ger dem uppskattning för det.

Sunstone har ett gott samarbete med partners, IT-branschen och utbildningsväsendet. Genom nära och förtroendefulla relationer med såväl produktleverantörer som andra konsultföretag åstadkommer vi större saker tillsammans än vad vi klarar av var för sig. Vårt medlemskap i branschföreningen TechSverige gynnar både oss och andra medlemmar. Kontakter med utbildningsväsendet erbjuder studerande en inblick i den professionella IT-världen och ger Sunstone möjlighet att knyta värdefulla kontakter för framtida rekrytering.