Välkommen till Sunstone Systems!

Sunstone är ett IT-konsultföretag med fokus på systemutveckling och systemintegration. Vi levererar skräddarsydda lösningar på våra kunders unika problem och stöder dem med konsulttjänster för analys, planering och genomförande, liksom support, förvaltning och vidareutveckling. Våra konsulter besitter lång erfarenhet och bred teknisk kompetens och har framgångsrikt levererat lösningar som erbjuder effektivt verksamhetsstöd, anpassade till varje kunds specifika krav.

Dagens IT-miljöer är komplexa, med flera olika system och produkter med specialiserad funktionalitet. En nyckel till framgång är att integrera de olika delarna till en helhet som fungerar effektivt och stabilt. Detta är ofta vad Sunstones lösningar handlar om. En annan specialitet hos Sunstone är lösningar med höga krav på informationsstruktur och sökbarhet, exempelvis olika typer av arkiv för såväl text som bild och video, ibland baserade på någon programvara för DAM. Konsulterna arbetar med många olika tekniska plattformar, programspråk, verktyg, etc. De har bred kunskap om produkter på marknaden och lär sig kontinuerligt nya, drivet av våra kunders behov och den tekniska utvecklingen.

Många av Sunstones kunder finns i mediabranschen liksom inom arkiv- och bibliotekssfären. Det är en blandning av privata företag, statliga myndigheter och organisationer. Vi är måna om och vana vid att ha långa och täta relationer med våra kunder. Många som vill ha en bra lösning på sina behov uttrycker att de inte bara vill köpa ett bra system, utan minst lika viktigt är att hitta en långsiktig och engagerad leverantör. Sunstone hjälper våra kunder såväl med att införa lösningar som att förvalta och vidareutveckla dem när förutsättningar och behov ändras. 

Läs gärna mer om Sunstone här på webbplatsen och kontakta oss när du behöver en kunnig och engagerad leverantör av IT-konsulttjänster!