Heltidsarbete

Det är stor efterfrågan på Sunstones tjänster och vi behöver fler kunniga och engagerade konsulter som kan hjälpa våra kunder. Våra uppdrag erbjuder mycket varierande uppgifter för konsulterna. Tonvikten ligger på utveckling i back end och front end, men uppdragen kan också innehålla exempelvis kravanalys, systemarkitektur, test, projektledning, utbildning, support och förvaltningsstöd. Du kan själv påverka din inriktning. Vi har fokus på systemutveckling och systemintegration som hjälper våra kunder att utveckla och effektivisera sina verksamheter.

Den mesta utvecklingen görs i Java och vi arbetar med många olika produkter, plattformar och tekniker i de system vi bygger. Vi använder en rad verktyg för att skriva och hantera programkod och att genomföra tester och driftsättningar. Att sätta sig in i nya kundbehov och att lära sig nya produkter och verktyg är vardag hos oss. Arbetet görs med agila metoder i nära samarbete med kravställare och användare hos kunderna, ibland sprint-baserat (exempelvis Scrum).

Är du intresserad av att bli en del av Sunstone? Kontakta vår VD, Rikard Johansson, på rikard.johansson@sunstone.se.

Vi söker dig som vill ha en karriär som IT-konsult där du får:

För att vara kvalificerad för jobbet behöver du: