Digital Asset Management

Digital Asset Management (DAM) handlar enkelt uttryckt om att hålla ordning på filer och effektivisera användningen av dem. Med ett ändamålsenligt systemstöd för nödvändiga rutiner och arbetsflöden kan en verksamhet minska arbetsinsatser och öka användningen (och därmed värdet) av olika sorts material som man skapat eller köpt in. Medarbetarnas frustration över att inte kunna hitta filer som de vet finns i organisationen kan avhjälpas med lättanvända sökfunktioner. Användningen av material ökar genom att låta systemet konvertera det till format som olika användare har verktyg för att hantera.

DAM är ett tillämpningsområde som passar Sunstones kompetens och erfarenhet väl. För att leverera effektiva DAM-lösningar behöver man förstå betydelsen av sökbarhet och hur man hanterar metadata. Eftersom kundernas filer kan vara av många olika slag och användas i olika sammanhang som ställer specifika krav behöver konsulterna en bred teknisk kompetens, som även omfattar användning av filerna. Ett DAM-system i sig kan ofta inte göra allt som kunden vill med filerna och det är därför väsentligt att kunna integrera det med andra system som utför andra uppgifter, exempelvis bildhantering, layout och publicering.

En viktig del i Sunstones verksamhet kring DAM är att vi återförsäljer produkten Cumulus från företaget Canto och levererar alla typer av konsulttjänster kring användning av Cumulus. Det är en mångsidig produkt som hanterar alla filformat och är användbar out-of-the-box, samtidigt som den erbjuder goda möjligheter till anpassning, vidareutveckling och integration. Produktens licensmodell är flexibel och gör det möjligt att börja med en enkel och billig lösning, som kan byggas ut i såväl funktionalitet som antal användare när behoven ökar. Sunstone är certifierade partners till Canto, som är en leverantör med lång och framträdande historia inom DAM.