Digital Asset Management

Digital Asset Management (DAM) handlar enkelt uttryckt om att hålla ordning på filer och effektivisera användningen av dem. Med ett ändamålsenligt systemstöd för nödvändiga rutiner och arbetsflöden kan en verksamhet minska arbetsinsatser och öka användningen (och därmed värdet) av olika sorts material som man skapat eller köpt in. Medarbetarnas frustration över att inte kunna hitta filer som de vet finns i organisationen kan avhjälpas med lättanvända sökfunktioner. Användningen av material ökar genom att låta systemet konvertera det till format som olika användare har verktyg för att hantera.

DAM är ett tillämpningsområde som passar Sunstones kompetens och erfarenhet väl. För att leverera effektiva DAM-lösningar behöver man förstå betydelsen av sökbarhet och hur man hanterar metadata. Eftersom kundernas filer kan vara av många olika slag och användas i olika sammanhang som ställer specifika krav behöver konsulterna en bred teknisk kompetens, som även omfattar användning av filerna. En DAM-produkt i sig kan ibland inte göra allt som kunden vill med filerna och det är därför väsentligt att kunna komplettera den med funktionalitet genom utveckla tilläggskomponenter och integrera den med andra system som utför andra uppgifter, exempelvis bildhantering, layout och publicering. Sunstone har genomfört många uppdrag med utveckling och integration för DAM-lösningar. Kunderna använder vanligen sina DAM-lösningar under lång tid och Sunstone levererar stöd till förvaltning som hjälper dem att använda och anpassa sina lösningar vartefter deras behov och förutsättningar ändras.

Information om Sunstones erbjudande och en kort introduktion till DAM

Sunstone har under många år byggt DAM-lösningar som innehåller produkten Cumulus från leverantören Canto, vanligen med lokal drift hos respektive kund. Sommaren 2021 meddelande Canto att företaget upphör med utveckling av nya funktioner i Cumulus-produkten för att istället fokusera på sin molnbaserade DAM-tjänst. Cantos support av Cumulus kommer fasas ut under 2022-2023. Sunstone avser dock att med egna resurser erbjuda fortsatt support och tjänster kring Cumulus.

Läs mer om vad Cantos beslut betyder för befintliga kunder