Digital Asset Management

Digital Asset Management (DAM) handlar enkelt uttryckt om att hålla ordning på filer och effektivisera användningen av dem. Med ett ändamålsenligt systemstöd för nödvändiga rutiner och arbetsflöden kan en verksamhet minska arbetsinsatser och öka användningen (och därmed värdet) av olika sorts material som man skapat eller köpt in. Medarbetarnas frustration över att inte kunna hitta filer som de vet finns i organisationen kan avhjälpas med lättanvända sökfunktioner. Användningen av material ökar genom att låta systemet konvertera det till format som olika användare har verktyg för att hantera.

En viktig del i Sunstones erbjudande kring DAM är att vi återförsäljer produkten Cumulus från företaget Canto och levererar alla typer av konsulttjänster kring användning av Cumulus. Det är en mångsidig produkt som hanterar alla filformat och är användbar out-of-the-box, samtidigt som den erbjuder goda möjligheter till anpassning, vidareutveckling och integration. Produktens licensmodell är flexibel och gör det möjligt att börja med en enkel och billig lösning, som kan byggas ut i såväl funktionalitet som antal användare när behoven ökar. Sunstone är certifierade partners till Canto, som är en leverantör med lång och framträdande historia inom DAM.

DAM är ett tillämpningsområde som passar Sunstones kompetens och erfarenhet väl. För att leverera effektiva DAM-lösningar behöver man förstå betydelsen av sökbarhet och hur man hanterar metadata. Eftersom kundernas filer kan vara av många olika slag och användas i olika sammanhang som ställer specifika krav behöver konsulterna en bred teknisk kompetens, som även omfattar användning av filerna. En DAM-produkt i sig kan ibland inte göra allt som kunden vill med filerna och det är därför väsentligt att kunna komplettera den med funktionalitet genom utveckla tilläggskomponenter och integrera den med andra system som utför andra uppgifter, exempelvis bildhantering, layout och publicering. Sunstone har genomfört många uppdrag med utveckling och integration för DAM-lösningar. Kunderna använder vanligen sina DAM-lösningar under lång tid och Sunstone levererar stöd till förvaltning som hjälper dem att använda och anpassa sina lösningar vartefter deras behov och förutsättningar ändras.

Information om Sunstones erbjudande och en kort introduktion till DAM