Cumulus

Sunstone har byggt och levererat support till många DAM-lösningar som innehåller produkten Cumulus och vi är sedan länge certifierade partners till Canto, leverantören av Cumulus.

Cumulus fasas ut under 2022-2023

Canto meddelade i augusti 2021 att utvecklingen av nya funktioner i Cumulus upphör och att företagets support av produkten fasas ut under 2022-2023. Därmed kommer version 11 av Cumulus bli den sista. Canto kommer istället att fokusera på utvecklingen av den molntjänst som företaget sedan ett antal år erbjuder. För vissa befintliga Cumulus-kunder kan denna molntjänst vara något att överväga. Funktionaliteten är dock inte identisk med Cumulus.

Befintliga kunder kan givetvis fortsätta använda Cumulus. Kunder som har uppgraderingsavtal med Canto kan uppgradera Cumulus till senaste version och via Sunstone få teknisk support från Canto. Denna möjlighet fasas ut av Canto under 2022-2023. Försäljning av Cumulus-licenser upphör 2021-09-01.

Sunstone avser erbjuda tjänster och support till Cumulus-kunder även efter att Cantos support för Cumulus upphört. Vi står också till förfogande för att hjälpa kunder som önskar migrera sin Cumulus-baserade DAM-lösning. Baserat på bland annat vår långa historia inom systemintegration har vi stor erfarenhet av att sätta oss in i varje kunds specifika behov och olika existerande och tänkbara systemlösningar. Sunstone kommer att i ra samverkan och den takt som respektive kund önskar ta steget vidare inom DAM. Cumulus är en stabil produkt med omfattande funktionalitet och befintliga kunder har gott om tid överväga vad som är rätt väg framåt.