Cumulus

Sunstone har byggt och levererat support till många DAM-lösningar som innehåller produkten Cumulus och vi är sedan länge  certifierade partners till Canto, leverantören av Cumulus.

Utveckling av Cumulus upphör

Canto meddelade i augusti 2021 att utvecklingen av nya funktioner i Cumulus upphör och att företagets support av produkten fasas ut under 2022-2023. Därmed kommer version 11 av Cumulus bli den sista. Befintliga kunder kan givetvis fortsätta använda Cumulus.  Kunder som har uppgraderingsavtal med Canto kan uppgradera Cumulus till senaste version och via Sunstone få teknisk support från Canto, så länge Canto erbjuder sådan.

Sunstone avser erbjuda tjänster och support till Cumulus-kunder även efter att Cantos support för Cumulus upphört. Vi står också till förfogande för att hjälpa kunder som önskar migrera sin Cumulus-baserade DAM-lösning. Baserat på bland annat vår långa historia inom systemutveckling och integration har vi stor erfarenhet av att sätta oss in i varje kunds specifika behov och olika existerande och tänkbara systemlösningar.  Sunstone kommer genom ra samverkan och i den takt som respektive kund önskar ta steget vidare inom DAM. Cumulus är en stabil produkt med omfattande funktionalitet som befintliga kunder kan använda under den tid som de överväger framtiden för sitt DAM-system.