NetX

Sunstone är partners till och återförsäljare för företaget NetX, som utvecklar och marknadsför DAM-systemet med samma namn, NetX. Vi tillhandahåller såväl licenser som alla nödvändiga konsulttjänster för att utforma, använda och underhålla ett DAM-system baserat på NetX.  Sunstone erbjuder även teknisk support till kunderna, med tillgång till second line-support från NetX organisation.

NetX har en stor uppsättning funktioner och erbjuder goda möjligheter att konfigurera och anpassa systemet efter kundens specifika behov. Det har också moduler för automatisering och integration samt erbjuder möjlighet att använda specialiserade programvaror för särskilda ändamål, exempelvis bildkonvertering och videokodning. Vidare har NetX ett modernt REST-API med vilket tilläggsfunktioner till NetX och integrationer med andra system kan utvecklas. NetX kan användas med programvara som installeras i kundens IT-miljö eller som molntjänst.