Förvaltning

Sunstone tillhandahåller konsulttjänster för förvaltning

De lösningar som Sunstone levererar används i allmänhet under lång tid av våra kunder. Vi hjälper kunderna att förvalta sina lösningar, bland annat genom att erbjuda support på applikationer (vanligtvis sköts infrastruktur och drift av kunden eller annan leverantör) och rådgivning om hur lösningarna används på bästa sätt. För kunder som vill använda molntjänster som bas i sin lösning kan vi utöver applikationssupport även hjälpa till med att specificera, konfigurera och övervaka infrastruktur i molnet.

För att erbjuda nytta över tid behöver kundernas lösningar anpassas efter förändrade behov och förutsättningar. Sunstones konsulter hjälper kunderna att analysera sin situation och stöder deras arbete med att bestämma hur lösningarna bör förändras. Ofta sker förändringarna i form av mer eller mindre kontinuerlig vidareutveckling där funktionalitet tillförs stegvis, drivet av vad som är viktigast på kort sikt. Ibland är det frågan om större kompletteringar som blir egna utvecklingsprojekt.

Vi erbjuder kunderna fortsatt kontakt med den eller de konsulter som utvecklat respektive kunds lösning och väl känner till förhållandena kring den, vilket ger effektiv support och rådgivning . Tack vare Sunstones låga personalomsättning kan våra konsulter ge stöd i förvaltning under många år, medan kundens systemägare och användare ofta byts ut över tid. Denna kontinuitet och kännedom om som såväl ursprungliga som förändrade behov är av stort värde för våra kunder.

Mer information om Sunstones konsulttjänster för förvaltning