Integration

Dagens IT-miljöer är komplexa och för att kunna leverera funktionalitet som motsvarar användarnas behov och förväntningar måste ofta flera system samverka. Att integrera system med varandra blir alltmer centralt i de uppdrag vi får och vår bevisade styrka inom detta är en viktig framgångsfaktor för Sunstone. Vi har arbetat med integration under många år i en mängd olika miljöer och har stor erfarenhet av metoder och verktyg för det.

Våra uppdrag har varierat i komplexitet, från enkla uppgifter som att hämta information från ett system till ett annat, till avancerade applikationer där många system vart och ett bidrar med specifika delar i komplexa och verksamhetskritiska arbetsflöden.

Att integrera system till en värdefull helhet för kunden ställer stora krav på konsultens förmåga att på djupet sätta sig in i kundens verksamhet, att skilja ut vad som är viktigt och värdeskapade samt att förstå hur arbetsflöden kan effektiviseras genom rätt systemstöd. Det är våra konsulter erkänt duktiga på. Baserat på lång erfarenhet och stort engagemang får de snabbt en förståelse för hur kundens verksamhet fungerar och börjar ställa de rätta frågorna, för att sedan föreslå och implementera en lämplig lösning.