Utveckling

Sunstone tillhandahåller konsulttjänster för utveckling

Sunstones konsulter har lång erfarenhet av systemutveckling i bred bemärkelse. De behärskar många olika programspråk, systemmiljöer och utvecklingsverktyg. Tyngdpunkten ligger ofta på utveckling i Java, men vi använder aktivt andra språk som C#, Perl, JavaScript/TypeScript, HTML inklusive CSS, XML med XSLT, etc.

Uppdragen gäller vanligen funktionalitet i back end och interaktion mellan system, men vi utvecklar även för front end. Omfånget på utvecklingsuppdragen sträcker sig från några timmar för små komponenter för väldigt specifika ändamål, till stora utvecklingsprojekt med flera utvecklare som arbetar tillsammans i många månader. I uppdragen ingår ofta även konsulttjänster för integration. Exempel på områden där Sunstone haft många uppdrag är media, arkiv/bibliotek och Digital Asset Management (DAM), där vi använder bland annat systemet NetX som vi är återförsäljare av.


I dagens systemutveckling är förmågan att på ett effektivt sätt använda ramverk, verktyg och metoder lika viktig som kunskap om programspråk. Molnbaserade tekniker används allt mer och kommer att fortsätta öka i betydelse. Sunstones konsulter har stor vana att använda moderna verktyg och miljöer för att skriva, versionshantera, paketera, testa, driftsätta och köra programkod.

Vi har tillämpat agil utveckling under hela Sunstones historia, långt innan detta blev ett begrepp. Vi utför våra utvecklingsuppdrag i mycket nära kontakt med kunderna och tar fram prototyper och successivt mer förfinade system, som kunderna får testa och lämna synpunkter på. Kunderna styr prioriteringen i löpande utvecklingsarbete.

Sunstones utvecklingsuppdrag innehåller ofta inslag av kravanalys, systemarkitektur och teknisk projektledning och våra konsulter kan arbeta med alla dessa uppgifter. De är vana att bidra på flera olika sätt i projekt och att göra det i nära samarbete med kunden. För att stödja kundens användning av de system vi utvecklat och ge kunden så stort värde som möjligt av sin investering levererar Sunstone även konsulttjänster för support och förvaltning.

Mer information om Sunstones konsulttjänster för utveckling